Φυσική δραστηριότητα ατόμων με ψυχικές νόσους (Bachelor thesis)

Παπανικολάου, Φανή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education for people with mental disabilities
Exercise for people with mental disabilities--Greece
Keywords: Άσκηση,Φυσική δραστηριότητα,Ψυχική νόσος,Mental health,Psysical activity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3172
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5939
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02165.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ7.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3172
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5939
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons