Έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του ημερολογίου καταγραφής φυσικής δραστηριότητας ημερών σε εφήβους ηλικίας 12-15 ετών (Master thesis)

Ιωαννίδου, Φωτεινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Φυσική δραστηριότητα
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Ψυχομετρικά χαρακτηριστικά,Βηματόμετρα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3177
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1168
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01089.pdf17.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3177
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1168
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons