Εποχικές διακυμάνσεις στη φυσική δραστηριότητα μαθητών/τριων γυμνασίου (Master thesis)

Τζάνη, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Φυσική δραστηριότητα
Υγεία
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Διαφορές δύο φύλων,Εφηβική ηλικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3197
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.583
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01104.pdf15.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3197
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.583
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons