Πειραματική μελέτη της διαβατότητας των αγγείων του αμφιβληστροειδή και της συμπεριφοράς των χιτώνων του οφθαλμού ύστερα από την χορήγηση εναιωρήματος κοκκίων άνθρακα (Doctoral thesis)

Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Alternative title / Subtitle: Ηλεκτρονικομικροσκοπική μελέτη
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Retina--Abnormalities
Tunics
Ophthalmoscopy
Keywords: Aμφιβληστροειδής χιτώνας,Οφθαλμοσκόπηση,Aμφιβληστροειδοπάθεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3202
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4296
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0100ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1140.pdfΔιδακτορική Διατριβή25.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3202
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4296
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons