Εκπαίδευση με Η/Υ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Bachelor thesis)

Αθιανάς, Κωνσταντίνος/ Αγγαρίδης, Κυριάκος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Education, Primary--Activity programs
Educational software
Keywords: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,Εκπαιδευτικά λογισμικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3203
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3557
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0018ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π486.pdf7.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3203
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3557
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons