Εποχικές διακυμάνσεις στη φυσική δραστηριότητα μαθητών λυκείων στην Ελλάδα (Master thesis)

Μπιτζίδου, Χρυσούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical activity
Keywords: Class differences,Fluctuations in Physical activity,Adolescence
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3218
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.302
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01119.pdf17.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3218
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.302
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons