Μελέτη της ακρίβειας μέτρησης των βηματόμετρων Omron Hj 720IT και walking style pro II σε διαφορετικές εντάσεις επιβάρυνσης (Master thesis)

Γιαννακίδου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Αθλητικές επιδόσεις
Keywords: Αισθητήρες κίνησης,Φυσική δραστηριότητα,Άσκηση,Βηματόμετρα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3237
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3227
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01153.pdf19.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3237
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3227
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons