Ρόλος γενετικών πολυμορφισμών του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE) και του MTHFR στην αιτιοπαθογένεια του κοιλιακού ανευρύσματος αορτής και της βουβωνοκήλης (Bachelor thesis)

Πατέρα, Στεφανία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Genetic polymorphisms
Angiotensins
Aneurysms
Keywords: Ανεύρυσμα,Αγγειοτασίνη,Πολυμορφισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3242
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.951
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0345ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1473.pdfΠτυχιακή Εργασία15.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3242
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.951
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons