Εφαρμογή της καινοτομικής μεθόδου Bimolecular Fluorescence Complementation (BiFC) στη Drosophila melanogaster για τη μελέτη του πρωτεϊνικού συμπλόκου ILK/Parvin (Bachelor thesis)

Πετράτου, Διονυσία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Chimeric protein
Integrins
Multiprotein complexes
Keywords: Ιντεγκρίνη,Πρωτεΐνη,Πρωτεϊνικό σύμπλοκο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3246
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6996
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0349ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1552.pdfΠτυχιακή Εργασία19.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3246
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6996
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons