Η επίδραση της γλώσσας των ΜΜΕ στην γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών του δημοτικού σχολείου (Bachelor thesis)

Γεωργιάδη, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Languages
Mass media
Language and education
Keywords: Γλώσσα,Γλωσσική καλλιέργεια,Γλωσσική εκπαίδευση,Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,Κακοποίηση της γλώσσας,Γλωσσική ποιότητα,Langue,Culture langagiere,Instruction langagier,Medias,Mauvais traitement de la langue,Qualite d'expession langagiere
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3259
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.253
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0149ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π493.pdf20.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3259
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.253
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons