Η διδασκαλία της γλώσσας Logo και η κατανόηση των γεωμετρικών εννοιών (Bachelor thesis)

Βαγενάς, Μάριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Education--Data processing
Geometry--Study and teaching
Logo language
Keywords: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,Κατανόηση,Γεωμετρία,Διδασκαλία,Γλώσσα Logo,Computers,Understanding,Geometry,Teaching,Logo
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3260
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8029
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0085ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π494.pdf20.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3260
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8029
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons