Ανοσογενετική και ανοσιακή μελέτη του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως εκ μεταβατικού επιθηλίου σε έλληνες ασθενείς (Doctoral thesis)

Χατζηγιάννης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Bladder--Cancer--Treatment
Epithelium--Tumors
Keywords: Καρκίνος,Ουροδόχος κύστη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3265
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.432
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0142ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1098.pdfΔιδακτορική Διατριβή11.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3265
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.432
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons