Οι οικογενειακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των παιδιών (Bachelor thesis)

Αραμπατζόγλου, Χρυσούλα/ Ζουρίδου, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Educational levels
Family relationships
Keywords: Μορφωτικό επίπεδο γονέων,Επάγγελμα πατέρα,Οικογενειακό εισόδημα,Γονεϊκή υποβοήθηση,Σχέσεις γονέων - παιδιών,Educational level of parents,Father's job,Family income,Parental under - assistance,Relations between parents - children
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3268
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0067ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π497.pdf14.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3268
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons