Η εκτίμηση των μεταβολών της λιποπρωτεΐνης (α) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με τεχνητό νεφρό (ΤΝ) ή συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) (Doctoral thesis)

Φυτίλη-Καβακιώτου, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Renal function
Continuous ambulatory peritoneal dialysis
Chronic renal failure
Keywords: Νεφρική ανεπάρκεια,Περιτοναϊκή κάθαρση,Λιποπρωτεΐνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3273
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.417
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0138ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1007.pdfΔιδακτορική Διατριβή28.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3273
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.417
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons