Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά του δημοτικού σχολείου : οι απόψεις των εκπαιδευτικών (Bachelor thesis)

Βασιλική, Σίμου

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Θετικών Επιστημών
Subject classification: Academic achievement--Evaluation
Mathematics education
Elementary schools
Students--Rating of
Keywords: Μαθηματικά,Δημοτικό σχολείο,Σχολική επίδοση,Αξιολόγηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3289
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2477
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0692ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π652.pdf21.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3289
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2477
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons