Ναυτιλία και Διεθνή Χρηματιστήρια (Master thesis)

Τσιόλη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Subject classification: Shipping
Shipping--Greece
Stock exchanges
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Ναυτιλία,Χρηματιστήριο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3315
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1705
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00459.pdfΜεταπτυχιακή ΔΟΣΑ242.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3315
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1705
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons