Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι στο ελληνικό, γαλλικό και αγγλικό δημόσιο δίκαιο (Doctoral thesis)

Μπακόπουλος, Γιάννης Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Political rights--Greece
Political rights--France
Political rights--Great Britain
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Δικαίωμα του συνέρχεσθαι,Δημόσιο Δίκαιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3316
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.697
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00463.pdfΔιδακτορική Νομικής234.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3316
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.697
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons