Οι επιδόσεις των παιδιών των μειονοτήτων στα μαθηματικά (Bachelor thesis)

Βράγκα, Δήμητρα/ Νίκα, Στέλλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Multicultural education--Europe
Muslims--Education
Mathematics--Study and teaching (Primary)
Keywords: Μαθηματικά,Επίδοση,Μειονότητες,Διαπολιτισμική εκπαίδευση,Μουσουλμάνοι,Ελληνοπόντιοι,Τσιγγάνοι,Μικτές τάξεις,Mathematics,Performance,Minorities,Multicultural education,Muslims,Gipsies,Multicultural classes,People from Greek origin coming from the ex-Soviet Union
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3317
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3600
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0129ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π501.pdf34.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3317
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3600
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons