Απόψεις και πεποιθήσεις των παιδιών για άτομα που προέρχονται απο ποικίλα (διαφορετικά) πολιτισμικά περιβάλλοντα (Bachelor thesis)

Γιαταγάνα, Σοφία/ Χλαχλά, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Multicultural education--Europe
Education, Primary
Education, Secondary
Keywords: Πολυπολιτισμική εκπαίδευση,Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3320
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6862
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0798ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π505.pdf24.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3320
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6862
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons