Η πολιτική διάσταση του πολυτεχνικού σχολείου (Bachelor thesis)

Αραβανή, Αγλαϊα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: School
Teaching
Keywords: Διδασκαλία,Πολυτεχνικό σχολείο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3321
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2593
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0807ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π506.pdf19.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3321
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2593
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons