Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα (Bachelor thesis)

Δρίβα, Χαρίκλεια

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπίστημιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Educational systems
Learning method
Keywords: Εκπαίδευση,Εκπαιδευτικά συστήματα,Σκοπός αγωγής,Μαθήματα,Παιδαγωγικές απόψεις,Μέθοδος διδασκαλίας,Education,Educational systems,Purpose of upbringing,Lessons,Educational views,Teaching methods
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3322
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8393
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0248ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π508.pdf23.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3322
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8393
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons