Η συμπληρωματικότητα εικόνας και κειμένου στα παιδικά βιβλία (Bachelor thesis)

Δούκα, Ευτυχία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Illumination of books and manuscripts
Children's literature--Authorship--Juvenile literature
Keywords: Παιδική λογοτεχνία,Εικονογραφημένα βιβλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3324
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.388
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0240ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π509.pdf10.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3324
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.388
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons