Μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες ένταξης παλιννοστούντων μαθητών απο την πρώην Σοβιετική Ένωση (Bachelor thesis)

Δεμίρογλου, Παντελής/ Δεμίρογλου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Learning disabilities
Educational levels
Keywords: Μαθησιακές δυσκολίες,Μορφωτικό επίπεδο,Παλιννοστούντες μαθητές,Σχολική ένταξη,Σχολική επίδοση,Τάξεις υποδοχής,Φροντιστηριακό τμήμα,Difficulties in learning,Educational level,Repatriated students,School placing,School progress,Reception classes,Preparatory group
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3328
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9477
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0802ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π511.pdf23.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3328
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9477
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons