Φυσική δραστηριότητα ατόμων 65-85 ετών: Καταγραφή και συσχέτιση των δεδομένων που προκύπτουν από ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς και από βηματόμετρο (Bachelor thesis)

Τσατσάκος, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Φυσική δραστηριότητα
Τρίτη ηλικία
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Τρίτη ηλικία,Βηματόμετρο,PASE
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3333
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8741
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01161.pdf15.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3333
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8741
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons