Πέτρα σκανδάλου (Book)

Μηνιάτης, Ηλίας, 1669-1714

Alternative title / Subtitle: ήτοι διασάφησις της αρχής και των αληθών αιτιών του σχίσματος και διχονοιών των δύο Εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής, μετά των πέντε διαφωνουσών κυρίων διαφορών, συντεθείσα παρά του ποτε θεοφιλεστάτου Κερνίκης και Καλαβρύτων εν Πελοποννήσω επισκόπου Ηλιού Μηνιάτη. Νυν δε μετατυπωθείσα και Βον υπό Κωνσταντίνου Ράλλη
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Subject classification: Orthodox Eastern Church
Schism--Eastern and Western Church
Keywords: Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία,Σχίσμα Εκκλησιών,Ανατολική και Δυτική Εκκλησία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3340
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.481
Publisher: Τύποις Κωνσταντίνου Ράλλη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02207.pdfΜηνιάτης40.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3340
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.481
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons