Αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας σε ενήλικες άνδρες με ερωτηματολόγιο και βηματόμετρο (Master thesis)

Δρόλαπα, Λαμπρινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Φυσική δραστηριότητα
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Βηματόμετρο,Ερωτηματολόγιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3342
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3331
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01166.pdf18.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3342
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3331
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons