Οι ομάδες συμφερόντων και η διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Master thesis)

Σημιτσή, Ηλέκτρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Νομική Σχολή.Τμήμα Νομικής
Subject classification: Public administration--European Union countries
European cooperation
Corporate governance--European union countries
Keywords: Διαμορφωση πολιτικών,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3344
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1924
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N51.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής2.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3344
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1924
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons