Σύγκριση μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου και αξονικής τομογραφίας σε ασθενείς με μέτρια και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση (Doctoral thesis)

Πατεράκης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Computed Tomography
Magnetic resonance
Head injury
Keywords: Κρανιοεγκεφαλική κάκωση,Μαγνητική τομογραφία,Αξονική τομογραφία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3348
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9063
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0110ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1101.pdfΔιδακτορική Διατριβή20 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3348
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9063
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons