Τα ασφαλιστικά μέτρα του Ν. 703/77 (Doctoral thesis)

ΧατζηΪωάννου, Βασίλειος Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Dissertations, Academic--Greece
Restraint of trade--Greece
Provisional remedies--Greece
Keywords: Ασφαλιστικά μέτρα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3358
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6238
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00451.pdfΔιδακτορική Νομικής391.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3358
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6238
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons