Οι ψυχοπαιδαγωγικές απόψεις του Αλέξανδρου Δελμούζου και το σχολείο του Βόλου (Bachelor thesis)

Δεβετζής, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Language
Educators--Biography
Keywords: Αλέξανδρος Δελμούζος,Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο,Δημοτική γλώσσα,Καινοτομία,Πρωτοποριακός,Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,Alexandros Delmouzos,Upper Primary Girl's School,Popular language,Innovation,Pioneer,Educational Reformation
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3360
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5889
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0213ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π515.pdf14.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3360
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5889
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons