Η επίδραση μιας φυσικής δραστηριότητας αναψυχής, δομημένης μορφής, στη βελτίωση της αδρής κινητικής λειτουργίας και παραμέτρων της φυσικής κατάστασης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (Master thesis)

Αραμπατζής, Απόστολος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Φυσική δραστηριότητα
Μόνιμες διαταραχές
Keywords: Εγκεφαλική παράλυση,Φυσική κατάσταση,Αναψυχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3363
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1657
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01184.pdf19.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3363
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1657
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons