ΟΛΠ - Θριάσιο - ΟΛΘ. Συνδυασμένες μεταφορές και η επιρροή της COSCO (Master thesis)

Χρυσοχόου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Subject classification: Transportation--Greece
Shipping--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Transportation--European Union countries
Keywords: Μεταφορές,Cosco
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3374
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4921
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00460.pdfΜεταπτυχιακή ΔΟΣΑ462.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3374
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4921
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons