Η διαγνωστική αξία των διαφόρων εξεταστικών μεθόδων για τα νοσήματα του θυρεοειδή αδένα (Doctoral thesis)

Πριμηκύρης, Βάϊος

Alternative title / Subtitle: (Προοπτική κλινική μελέτη)
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Thyroid gland
Scintigraphy
Endoscopic ultrasonography
Keywords: Θυρεοειδής αδένας,Νοσήματα,Σπινθηρογράφημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3376
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2803
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0114ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1094.pdfΔιδακτορική Διατριβή10.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3376
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2803
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons