Τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή ατόμων με μέτρια νοητική υστέρηση σε πρόγραμμα εξάσκησης των βασικών δεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης (Master thesis)

Τσικρίκη, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Καλαθοσφαίριση
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Keywords: Αθλοπαιδία,Φυσική κατάσταση,Άτομα με ειδικές ανάγκες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3386
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.97
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01216.pdf18.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3386
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.97
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons