Καρδιοειδείς καμπύλες και η σχέση των εμβαδών τους (Bachelor thesis)

Δαρόγλου, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Cardioid
Coordinates, Polar
Keywords: Καρδιοειδείς,Πολικές συντεταγμένες,Cardioid,Polar co-ordinates
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3387
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.23
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.23
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0212ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π516.pdf5.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3387
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.23
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons