Η απόλυση του μισθωτού στο Ελληνικό και στο συγκριτικό δίκαιο των μεγάλων κρατών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Doctoral thesis)

Γαβαλάς, Νικόλαος Κ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Employees--Dismissal of--Law and legislation
Employees--Dismissal of--Law and legislation--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Απόλυση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3391
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1507
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00457.pdfΔιδακτορική Νομικής 1τμ350.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_00458.pdfΔιδακτορική Νομικής 2τμ439.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3391
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1507
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons