Διδασκαλικός οδηγός ήτοι θεωρητικός και πρακτικός οδηγός των δημοτικών σχολείων και παρθεναγωγείων (Book)

Σκορδέλης, Βλάσιος Γ., 1831-1898

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education, Primary--Greece
Keywords: Δημοτική διδασκαλία,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3395
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5043
Publisher: Τυπογραφείον Ανέστη Κωνσταντινίδου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_02193.pdfΤρικούπης43.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3395
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5043
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons