Μοριακή γενετική ποικιλότητα εντός του Fusarium oxysporum forma speciales melonis με την βοήθεια πολυμορφισμού μήκους ενισχυμένων τμημάτων DNA (amplified fragment length polymorphism,AFLP) (Bachelor thesis)

Πικράκη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Αmplified fragment length polymorphism
Genetic variation
Keywords: Πολυμορφισμός,Γενετική ποικιλότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3398
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5673
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0352ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1172.pdfΠτυχιακή Εργασία10.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3398
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5673
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons