Κατασκευή DNA εμβολίου εκφράζοντας το ογκοσχετιζόμενο αντιγόνο Ep CAM και εγκαθίδρυση καρκινικού μοντέλου (Bachelor thesis)

Ποιμενίδης, Ευστάθιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Cancer cells--Growth
Cloning
DNA-directed DNA polymerase
Keywords: Καρκινικά βλαστικά κύτταρα,Κλωνοποίηση,Πολυμεράση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3399
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3029
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0354ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1451.pdfΠτυχιακή Εργασία28.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3399
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3029
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons