Εφαρμογή της τεχνικής των υβριδωμάτων για την παραγωγή και λειτουργική ανάλυση της κλωνοτυπικής ανοσοσφαιρίνης στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (Bachelor thesis)

Πρέζα, Ελισάβετ

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Chronic lymphocytic leukemia
Immunoglobulins
Immune system
Keywords: Λευχαιμία,Λεμφοκύτταρα,Ανοσοσφαιρίνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3407
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9058
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0368ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1517.pdfΠτυχιακή Εργασία19.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3407
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9058
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons