Διαπολιτισμική εκπαίδευση και μαθηματικά (Bachelor thesis)

Γκαβάκη, Λαμπριάνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Multicultural education--Europe
Mathematics--Study and teaching
Keywords: Μαθηματικά,Διαπολιτισμική προσέγγιση,Κουλτούρα,Υπο-κουλτούρες,Μουσουλμάνοι,Mathematics,Multicultural approach,Culture,Sub-cultures,Moslem
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3415
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9293
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0168ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π523.pdf22.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3415
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9293
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons