Γραμματική της ελληνικής γλώσσης (Book)

Γεννάδιος, Γεώργιος, 1786-1854

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek language, Modern--Grammar
Keywords: Ελληνική γλώσσα,Γραμματική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3435
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9116
Publisher: Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_02199.pdfΓεννάδιος90.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3435
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9116
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons