Μελέτη των μεταλλάξεων του πρωτοογκογονιδίου Ν-Ras σε πολυοζώδεις βρογχοκήλες (Doctoral thesis)

Παπάζογλου, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Μultinodular goiters
Oncogenes
Thyroid gland--Surgery
Keywords: Βρογχοκήλη,Θυρεοειδής αδένας,Ογκογονίδιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3443
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1793
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0103ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1149.pdfΔιδακτορική Διατριβή17.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3443
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1793
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons