Το σύγχρονον δημοτικόν σχολείον μας (Book)

Σπετσιέρης, Γεράσιμος Ν.

Alternative title / Subtitle: μέθοδοι και προγράμματα
πλήρης και σαφής πρακτικός οδηγός
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education, Primary--Greece
Keywords: Δημοτικό σχολείο,Διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3447
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2304
Publisher: Ιωάννης Δ. Κολλάρος
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_02203.pdfΣπετσιέρης53.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3447
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2304
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons