Μελέτη ψυχοκοινωνικών παραμέτρων ενδεικτικών της ποιότητας ζωής ασθενών σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση (Doctoral thesis)

Μπομποτάς, Κώστας

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Hemodialysis--Psychological aspects
Psychosocial factors
Chronic renal failure
Keywords: Αιμοκάθαρση,Ψυχοκοινωνικές παράμετροι,Νεφρική ανεπάρκεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3465
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5142
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0086ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1051.pdfΔιδακτορική Διατριβή29.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3465
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5142
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons