Η συμβολή των εποπτικών μέσων στη διδασκαλία (Bachelor thesis)

Πουρνάρκα, Μαρία/ Ζώτου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Study and teaching--Audio-visual aids
Audio-visual materials
Keywords: Διδασκαλία,Εποπτικά μέσα,Οπτικοακουστικά μέσα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3474
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8421
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0659ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π637.pdf21.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3474
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8421
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons