Η αξιολόγηση της θεραπευτικής προσέγγισης με ND YAG LASER περιφερικής ιριδοτομής στο σύνδρομο διασποράς μελαγχρωστικής (Doctoral thesis)

Μπαλίδης, Μιλτιάδης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Retinitis pigmentosa
Glaucoma--Diagnosis
Optic neuropathy
Keywords: Oπτική νευροπάθεια,Γλαύκωμα,Ιριδιτομή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3477
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.25
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0080ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1030.pdfΔιδακτορική Διατριβή19.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3477
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.25
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons