Θέματα - προβλήματα των μαθητών με τους γονείς (Bachelor thesis)

Ρουπότια, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Parent and child
Families
School children--Family relationships
Parents--Family relationships
Keywords: Οικογένεια,Γονείς,Παιδί,Οικογενειακή αγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3479
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3996
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0672ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π644.pdf18.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3479
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3996
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons