Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού : η περίπτωση του Interactive Physics (Master thesis)

Τελλίδου, Χρυσή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής. Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες
Subject classification: Education--Computer programs--Evaluation
Computer software--Evaluation
Keywords: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού,Εκπαιδευτικό λογισμικό,Interactive Physics (Εκπαιδευτικό λογισμικό)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3480
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6129
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0780ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π661.pdf28.33 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3480
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6129
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons