Οι εμπειρίες από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία των ν. Έβρου και Ροδόπης (Bachelor thesis)

Τσιρτσής, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Θετικών Επιστημών
Subject classification: Environmental education--Activity programs
Environmental education--Study and teaching
Education, Primary
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια,Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3482
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7874
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0732ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π669.pdf43.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3482
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7874
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons